Оцінка ефективності використання бюджетних коштів

Під ефективністю використання бюджетних коштіврозуміють відношення між використаними ресурсами та досягнутими результатами. Ефективність є результатом цілої низки зусиль щодо поставлених завдань, але найбільше вона залежить від управління видатками.

В основу ефективності асигнувань закладено обсяги використаних коштів. З огляду на видатки та користь від них для забезпечення ефективності, досягнуті результати повинні задовольняти вимоги споживачів громадських послуг. Ефективність є складовою результативності.

Як правило, використані ресурси можна виразити в грошовій формі. Для оцінки окремих результатів роботи потрібні інші форми, наприклад, кількість виплат, кількість учнів середніх шкіл, рівень знань яких відповідає визначеним стандартам. Зміни цих кількісних показників як протягом часу, так і порівняно зі встановленими цілями можуть бути виміряні у відношенні до використаних коштів. При оцінці ефективності використання коштів необхідно нейтралізувати вплив змін цінових варіацій.

Для оцінки ефективності використання бюджетних коштів застосовують наступні методи методи:

· порівняльний аналіз: результати, досягнуті в попередні роки, порівнюються з визначеними цілями, а також зіставляються альтернативні шляхи вирішення тих чи інших завдань;

· аналіз пакета даних: досліджується співвідношення між ресурсами та результатами з точки зору максимальної ефективності, досягнутої найбільш прогресивними організаціями;

· факторний аналіз: являє собою статистичний підхід, в основу якого покладено вплив зміни факторів на результат.

Коли йдеться про місцевий бюджет, громадськість зацікавлена у визначенні того, наскільки ефективно використані можливості бюджету. Тут можна використати показники результативності. При розробці показників результативності особливу увагу необхідно приділяти потребам споживачів і взаємозв’язку з процесом формування та використання місцевих бюджетів.

Оцінка ефективності має відбуватися регулярно, так як ефективність не є абсолютом. Ніколи не можна сказати, що ми досягли максимальної ефективності і вже нічого більше зробити не можна. Змінюються обставини, змінюються вимоги, з’являються нові можливості, використовуються нові методи та технології.


9920488109216034.html
9920550488209561.html
    PR.RU™