ТЕМА 3. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ (лекція 1): ВЛАСНІСТЬ ТА КОРИСТУВАННЯ

Час проведення – 1 година

Навчальні питання:

1. Поняття, особливості та форми права власності на землю.

2. Об'єкти права власності на землю: земельні ділянки та земельні частки (паї).

3. Суб'єкти права власності на землю: власність на землю Українського народу; право власності і право територіального верховенства держави; юридичні та фізичні особи.

4. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

5. Право постійного землекористування: поняття та особливості.

6. Використання земель на умовах оренди: поняття та особливості правового регулювання.

7. Права та обов’язки землекористувачів.

Завдання для самостійного опрацювання.

1. Право власності на земельні ресурси як економіко-правовий інститут земельного права.

2. Форми власності на землі, їх об’єкти та суб’єкти.

3. Правові підстави виникнення права власності на земельні ресурси.

4. Права та обов’язки землевласників та їх характеристика.

5. Правові підстави зміни та припинення права власності на земельні ресурси.

Скласти 5 тестових завдань за цією темою.

Вирішити завдання.

Задача №1.

У квітні 2003 р. фермер Д. звернувся з клопотанням до сільської Ради про надання йому у приватну власність ділянки лісу загальною площею 4,5 га для здійснення господарської діяльності.

Сільська Рада відмовила йому, вказавши на те, що хоча Земельний кодекс України передбачає право громадян і юридичних осіб набувати у власність замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га, але згідно ст. 6 Лісового кодексу України землі лісового фонду можуть надаватись громадянам та юридичним особам лише у постійне або тимчасове користування. Дана законодавча колізія не вирішена і тому практичне застосування вказаних статей є неможливим.

Фермер звернувся до суду з позовною заявою про визнання незаконним рішення сільської Ради про відмову у наданні у приватну власність земельної ділянки лісового фонду.

Який законодавчий акт буде мати пріоритет при регулюванні вказаних відносин?

Чи правомірно відмовила сільська Рада у наданні земель лісового фонду?

Чи існує на сьогоднішній день вищезазначена законодавча колізія? Вирішити справу.


9920099811072450.html
9920136403096892.html
    PR.RU™