E)Барлық жұп сандар жиыны

Аталған жиындардың қайсысы континуум қуатты ?

B)Барлық иррационал сандар жиыны

Аталған жиындардың қайсысы –[1,1000] интервалында саналымды жиын болады?

B)5 –ң дәрежелерінен құралған барлық сандар жиыны

Аталған жиындардың қайсысы континуум қуатты ?

C)[3, 4] кесіндісіндегі барлық нақты сандар жиыны

Аталған жиындардың ішінен бос жиынды табыңыз:

1) 2) 3) 4) 5)

E) 1

Аталған жиындардың қайсысы саналымды емес?

A)Барлық иррационал сандар жиыны;

Аталған жиындардың қайсысы континуум қуатты емес?

A)5-ке еселі барлық жұп сандар жиыны

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әртүрлі 4 шарды қанша әдіспен әртүрлі үш урнаға салуға болады?

B) 81

Әр қайсысы қайталанатын тақ цифрлардан неше төрт таңбалы сан құрастыруға болады?

D) 625

Әр цифр бірден артық кездеспесе 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифрларынан қанша бес орынды сан құруға болады?

A) 720

Әр қайсысы бірден артық кездеспейтін 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифрларынан қанша бес орынды сан құруға болады?

A) 720

Әр қайсысысының бірнеше рет қайталану мүмкіндігі бар 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифрларынан неше үш таңбалы сан құрастыруға болады?

B) 216

БББББББББББББББББББ

Барлық қабырғалары әртүрлі маршрут ... деп аталады.

В) Шынжыр;

Берілген 3 формуланың эквиваленттілерін көрсетіңіз:

1) 2) 3)

C) 1, 3

Бөлімдегі 30 қызметкердің 19-ы ағылшын тілін, 17-і неміс тілін біледі,ал 5 адам неміс тілін де, ағылшын тілін де білмейді. Қанша адам тек неміс тілін біледі?

B) 6

Берілген тізбектен тең жиындарды анықтаңыз:

1) (А \ В) ∩ С 2) (В \ А) ∩ С 3) (А \ С) ∩ В 4) (С \ А) ∩ В 5) (В \ С) ∩ А 6) (С \ В) ∩ А

B) 1 мен 6, 2 мен 4, 3 мен 5

Бірдей 4 шарды қанша әдіспен әртүрлі екі урнаға салуға болады?

D) 5

Бірдей 10 шарды қанша әдіспен әртүрлі 4 урнаға салуға болады?

D) 210

Берілген үш формуланың эквиваленттілерін көрсетіңіз:

1) 2) ( ) ( ) 3)

D)1, 2, 3

Берілген тізбектен тең жиындарды анықтаңыз:

1) (А \ В) ∩ С 2) (С А) \ В 3) (С \ В) ∩ А

D) 1, 2, 3

Берілген тізбектен тең жиындарды анықтаңыз:

1) (C ∩ В) \ A 2) (В \ А) ∩ С 3) (С \ В) ∩ А

B)1 и 2

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

Взводта 3 сержант пен 5 солдат бар. Қанша әдіспен қарауылға 1 сержант және 3 солдат бөлуге болады?

E) 30

В={5, 6, 7} жиынының А ={1, 2, 3, 4} жиынына қанша функциональды бейнеленуі бар?

B) 64

ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ

Граф бағытталған деп аталады ,егер ...

B)Тек доғалары бар болса;

Граф төбелері сыбайлас деп аталады,егер...

B)Егер олар қабырғамен немесе доғамен қосылған болса;

Графа диаметрі дегеніміз- ...

C)Графтағы ең ұзын қашықтықтың ұзындығы;

Графтың цикломатикалық саны дегеніміз-

D) Графтың тәуелсіз циклдарының саны;

Графтың хроматикалық саны дегеніміз-

A) Графты дұрыс бояуға қажетті бояудың ең аз саны;

Графтың радиусы дегеніміз-

E) Центрден ең алыс қашықтық;

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егер A B C D екендігі белгілі болса А және D жиындарының қиылысуын анықтаңыз.

D) A

Егер 5 түсті бояу бар және бөліктерді бір түске бояу мүмкіндігі бар болса

Онда 4-ке бөлінген квадратты неше түрлі әдіспен бояуға болады?

D) 625

Егер А ={1, 2, 3, 4} және В={3, 1, 5} блса, А × В жиынында қанша элемент бар?

D) 12

Егер А ={1, 2, 3, 4, 5} және В={3, 4, 5} болса, (В \ А) × А жиынында қанша элемент бар?

A) 0

Егер X = x , Y = 2 £ y £ 4 болса, Х және Y (X Ç Y) жиындарының қиылысуын анықтаңыз.

B) x

Егер А ={ 3, 4,5,8} және В={7, 1, 5,9} блса, А × В жиынында қанша элемент болады?

E) 16

Егер А ={ 2, 3, 4, 5} және В={ 4, 5,6} болса, (В \ А) × А жиынында қанша элемент бар?

C) 4

Егер X = 1 £ x £ 3, Y = 2 £ y £ 4 болса, Х және Y (X Ç Y) жиындарының бірігуін анықтаңыз.

A) x

Егер А ={7, 2, 3, 5} және В={3, 1, 5} болса, А × В жиынында қанша элемент бар?

D) 12

Егер X = 2 £ x £ 5, Y = 1 £ y £4 болса, Х және Y (X Ç Y) жиындарының қиылысуын анықтаңыз.

E) 2 £ y £ 4

Егер 6 түсті бояу бар және әр түрлі бөліктерді бір түске бояу мүмкіндігі жоқ болса,онда 4-ке бөлінген квадратты неше түрлі әдіспен бояуға болады?

C) 360

Егер 5 әр түсті бояу бар және бөліктерді бір түске бояу мүмкіндігі жоқ болса,

онда 4-ке бөлінген квадратты неше түрлі әдіспен бояуға болады?

E) 120

Егер А ={1, 2, 3, 4, 6} және В={3, 1, 5} болса, (А\B) × В жиынында қанша элемент бар?

B) 9

Егер А ={1, 2, 3, 4, 5} және В={3, 4, 6} болса, (В А) × А жиынында қанша элемент бар?

D) 10

Егер А ={1, 2, 3, 4} және В={3, 1, 5} болса, (А B) × В жиынында қанша элемент бар?

D) 15

Егер А ={1, 2, 3, 4, 5} және В={3, 4, 5} болса, (В А) \ А жиынында қанша элемент бар?

A) 0

Егер X = 1 £ x £ 5, Y = 2 £ y £4 болса, Х және Y (X Ç Y) жиындарының қиылысуын анықтаңыз.

E) 2 £ y £ 4

Егер болса ,онда:


9917152141722499.html
9917202774262491.html
    PR.RU™