A. Стане глибоким і рідким

B. Стане поверхневим та рідким

C. Стане поверхневим та частим

D. Стане глибоким і частим

E. Дихання не зміниться

375. Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?

A. Парціальний тиск кисню в повітрі

B. Рівень вологості

C. Рівень ультрафіолетового опромінення

D. Сила земного тяжіння

E. Температура

376. У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

A. Загальна ємність легень

B. Резервний об'єм видиху

C.Життєва ємність легень

D. Резервний об'єм вдиху

E. Дихальний об'єм

377. Хворий надійшов до відділення з нападом задухи, зумовленої спазмом гладенької мускулатури дихальних шляхів. Назвіть відділи повітроносних шляхів, зміна стану яких, в основному, спричинила даний напад:

A.Кінцеві бронхіоли

B. Респіраторний відділ

C. Бронхи малого калібру

D. Бронхи середнього калібру

E. Бронхи великого калібру

378. У хворого 40-ка років ознаки: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2- 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?

A. Газовий ацидоз

B. Газовий алкалоз

C. Видільний ацидоз

D. Негазовий алкалоз

E. Негазовий ацидоз

379. У чоловiка 76 рокiв знайдено значне збiльшення залишкового об'єму легень. Яке з захворювань може викликати цю зміну?

A. Емфiзема.

B. Плеврит.

C. Бронхiт.

D. Пневмонiя.

E. Туберкульоз легень.

380. У хворого на емфізему було досліджено функціональний стан дихальної системи. Вкажіть, що є характерним для цього стану.

A. Збільшення життєвої ємкості легень.

B. Збільшення резервного об'єму вдиху.

C. Зменшення загальної ємкості легень.

D. Зменшення резервного об'єму вдиху.

E. Збільшення залишкового об'єму.

381. Пiд час аускультацiї хворого попрохали глибоко дихати. Пiсля 10 дихальних рухiв хворий вiдчув запаморочення. Це викликано:

A. респiраторним алкалозом.

B. зниженням концентрацiї гемоглобiну.

C. пiдвищенням буферної ємностi кровi.

D. респiраторним ацидозом.

E. зниженням кiлькостi еритроцитiв.

382. У дослiдного внутришньолегеневий тиск 758мм рт.cт, тиск в мiжплевральнiй щiлинi 730 мм рт.ст. Яка це стадiя (фаза) дихання?

A. Глибокий вдих.

B. Глибокий видих.

C. Нормальний вдих.

D. Нормальний видих.

E. Пауза мiж вдихом i видихом.

383. У недоношених новонароджених часто спостерігається синдром дихальної недостатності. Яка найбільш вірогідна причина цього?

A Незрілість альвеол легень в зв'язку з нестачею сурфактанта

B. Ковтання біляплідних вод

C. Внутріутробна гіперкапнія

D Недосконалість нервової регуляції дихального акту

E. Внутріутробна асфіксія

384. При виконанні столярних робіт працівник випадково вдихнув предмет кулястої форми біля 0,5 см в діаметрі, що викликало реакцію у вигляді сильного кашлю. Подразнення якого відділу дихальних шляхів мало місце?

A. Гортані вище голосових зв'язок

B Лівого головного бронха

C. Трахеї

D Гортані нижче голосових зв'язок

E. Правого головного бронха

385. В результаті нещасного випадку виникла обтурація трахеї легені. Який етап дихання порушиться першим?

A. Тканинне дихання

B. Газообмін в легенях

C Вентиляція легень

D Газообмін в тканинах

E. Транспорт кисню і вуглекислого газу

386. Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?

A. Функціональна залишкова ємність легень

B. Життєва ємність легень

C. Резервний об'єм видиху

D. Дихальний об'єм

E. Залишковий об'єм

387. Юнак 15 років пірнав на мілководді. Внаслідок удару голови об дно виникло пошкодження шийного відділу хребта та центрів діафрагмальних нервів з обох боків. Як змінилося при цьому дихання?

A. Стало повільним і глибоким

B. Зупинилося

C. Не змінилося

D. Стало поверхневим і швидким

Е. Стало повільним і поверхневим

388. У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Використання яких активаторів для зняття нападу буде фізіологічне обгрунтованим?


9913027793000723.html
9913121842851502.html
    PR.RU™